Projektid

Autor: Siim Ots
E-post: siim@gis.ee


ORC mõõdukirjade võrdlus

Kirjeldus:

Kasutatud vahendid:

Andmed:

URL: https://gis.ee/orc/


Tracker.ee

Kirjeldus:

Kasutatud vahendid:

Andmed:

URL: https://tracker.ee


Merekaart

Reaalaja ilmainfoga merekaart

Kirjeldus: Kaardil on ühendatud merekaart ja ilmaandmed. Täpne merekaart on tasuta Navionicsi APist. Erinevatest allikatest Eestist, Soomest ja Lätist on kokku kogutud 60 ilmajaama, kust näeb hetkeilma ja Norra YRi abiga ka 48h prognoosi graafikut. Samuti on brauseri geolocationi abil võimalik tuvastada oma asukoht kaardil. Eraldi on ka tabel kogutud andmetest.

Kasutatud vahendid: Leaflet, Navionics Web API

Andmed: Meresüsteemide Instituut, Ilmateenistus.ee, Ilm.ee, Yr.no

URL: https://gis.ee/meri/


Tallinna ühistranspordi kaart

Tallinna ühistransport reaalajas

Kirjeldus: Kaardile kuvatakse ühistranspordi peatused ja ühissõidukite asukoht reaalajas. Andmed uuenevad iga 10 sekundi järel ja sõidukite asukohad muutuvad automaatselt. Igale ikoonile klikkides näeb antud sõiduki kohta rohkem infot. Samuti on võimalik filtreerida kaardil kuvatavaid sõidukeid tüübi kaupa. Peatustel klikkides näeb järgmisi väljumisaegu. Olemas on ka staatiline versioon sellest kaardist koos andmetabeliga.

Kasutatud vahendid: Leaflet

Andmed: Sõiduplaanid

URL: https://gis.ee/tallinn/


Kurtna järvestiku veetasemete muutused

Kurtna järvestiku veetasemete muutuse kaardirakendus

Kirjeldus: Tallinna Ülikooli lõputöö raames loodud kaardirakendus Kurtna järvestiku järvede veetasemete muutuste kohta. Kaardil on kuvatud 28 järve ja andmed veetasemete kohta on alates aastast 1946. Interaktiivne lahendus võimaldab filtreerida ja võrrelda erinevaid ajaperioode ning järvesid.

Kasutatud vahendid: Leaflet, amCharts

Andmed: Tallinna Ülikooli Ökoloogia Keskus, Keskkonnaamet

URL: https://gis.ee/kurtna/


Ilmakaart

Klikitav ilmakaart

Kirjeldus: Kaardile kuvatakse kümne Eesti linna viimaseid ilmaolusid iseloomustav ikoon, millele klikkides näidatakse täpsemaid ilmaandmeid. Lisaks on võimalik klikkida igale poole kaardil ja siis leitakse kõige lähema asukoha ilmaandmed. Kasutatav OpenWeatherMap API ei ole alati kõige töökindlam, aga enamus juhtudel leiab lähima asukoha üles.

Kasutatud vahendid: Leaflet

Andmed: OpenWeatherMap API

URL: https://gis.ee/ilmakaart/


Sadamad

Eesti sadamad

Kirjeldus: Eestis on üle 180 erineva sadama ja info nende kohta on olemas Sadamaregistris. Parema ülevaate jaoks koostasin eraldi kaardirakenduse. PHP skriptiga kogusin andmebaasi ühte GeoJSON faili ja kuvasin Leafleti kaardirakendusele. Markeritele klikkides näeb iga sadama kohta infot omaniku, sadamakapteni ja veesõidukite kohta.

Kasutatud vahendid: Leaflet

Andmed: Sadamaregister

URL: https://gis.ee/sadamad/


Tallinna pitsakohtade kaart

Kust saab pitsat Tallinnas?

Kirjeldus: Kaardile kuvatakse FourSquare avalikust andmebaasist 50 Tallinnas asuvat pitsat pakkuvat söögikohta. Kaardi kõrval on nimekiri söögikohtadest ja nimele klikkides liigub kaart valitud söögikoha juurde. Pitsa ikoonile klikkides näidatakse võimalusel selle kohta rohkem infot.

Kasutatud vahendid: Google Maps

Andmed: FourSquare

URL: https://gis.ee/pizza/


Ilmateenistuse andmete kogumine

XML ilmaandmed

Kirjeldus: Koostatud skript kogub iga paari minuti tagant Ilmateenistuse veebileheküljelt XML andmeid kuue ilmajaama kohta Lääne-Eesti saartelt ja paigutab kogutud andmed csv failidesse, mida hiljem on mugav Exceliga töödelda.

Kasutatud vahendid: cron job

Andmed: Ilmateenistus

URL: https://gis.ee/xml/ilm/


Ilmateenistuse andmete töötlemine

Ilmateenistuse ilmaandmed
Ilmajaamade kokkuvõtted
Ilmateenistuse ilmaandmed
Ühe ilmajaama kõik kogutud andmed ja koostatud joonised

Kirjeldus: Microsoft Power Query abil laetakse alla kogutud csv andmed, korrastatakse ja koostatakse Exceli tabel. Andmetöötlusel saadakse tabel, mille abil saab koostada tuulteroose. Lisaks veel iga ilmajaama kohta päevakokkuvõtted keskmistest ilmaandmetest. Andmeid on kogutud alates 31.01.2015 ja kogunenud on üle 1 000 000 andmerea.

Kasutatud vahendid: Microsoft Power Query for Excel

Andmed: Ilmateenistus

URL: https://www.dropbox.com/…/ilmaandmed.xlsx (~80 MB)